USPEŠNOST - DELOVANJE, NALOGE IN BOLEZNI - KRPERPROZESSE

UčinkovitostIzbira Urednika
Benigni tumor
Benigni tumor
Uspešnost je potencial osebe, da izvaja ciljno miselne in telesne dejavnosti. Ta potencial uspešnosti je odvisen od psiholoških, fizičnih in čustvenih dejavnikov.