EXTEROCEPTION - FUNKCIJA, NALOGA IN BOLEZNI - KRPERPROZESSE

ExteroceptionIzbira Urednika
Histoni
Histoni
Exteroception skupaj z interocepcijo tvori celoto človekove percepcije. Ekstrocepcija je zaznavanje zunanjih dražljajev s strani specializiranih senzoričnih celic, imenovanih ekstroceptorji. Poteka predelava dražljajev