MIKROTUBULI - ZGRADBA, DELOVANJE IN BOLEZNI - ANATOMIJA
Glavni / Anatomija / 2020

MikrotubuleIzbira Urednika
Vnetje sluznice
Vnetje sluznice
Mikrotubuli so beljakovinske nitke, ki imajo cevasto strukturo in skupaj z aktinskimi in vmesnimi nitkami tvorijo citoskelet evkariontskih celic. Stabilizirajo celico in vplivajo tudi na prevoze in premike znotraj